Wettelijk beleid

www.lamourfou.be (“www.lamourfou.be”) beheert de website www.lamourfou.be en kan andere websites exploiteren. Het is www.lamourfou.be-beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt www.lamourfou.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek . Het doel van www.lamourfou.be bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe www.lamourfou.be bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan www.lamourfou.be geaggregeerde niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

www.lamourfou.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op www.lamourfou.be weblogs / sites. www.lamourfou.be maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat commentator-IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn en bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de reactie werd achtergelaten.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites www.lamourfou.be kiezen ervoor om op www.lamourfou.be te communiceren op manieren die vereisen dat www.lamourfou.be persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en het soort informatie dat www.lamourfou.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de website www.lamourfou.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met www.lamourfou.be worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt www.lamourfou.be dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met www.lamourfou.be te vervullen. www.lamourfou.be onthult geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

www.lamourfou.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van zijn websites. www.lamourfou.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Www.lamourfou.be onthult echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

www.lamourfou.be onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van zijn werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens www.lamourfou.be te verwerken of te verstrekken diensten beschikbaar op www.lamourfou.be websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd deze niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door gebruik te maken van de websites www.lamourfou.be stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. www.lamourfou.be zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult www.lamourfou.be potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer www.lamourfou. be gelooft te goeder trouw dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van www.lamourfou.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een website www.lamourfou.be en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan www.lamourfou.be u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden met wat er gaande is met www.lamourfou.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. www.lamourfou.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. www.lamourfou.be maakt gebruik van cookies om www.lamourfou.be bezoekers, hun gebruik, te helpen identificeren en volgen

van de website www.lamourfou.be en hun voorkeuren voor websitetoegang. www.lamourfou.be bezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze www.lamourfou.be-websites gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van www.lamourfou.be-websites mogelijk niet goed werken zonder hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als www.lamourfou.be, of nagenoeg al zijn activa, zouden zijn verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat www.lamourfou.be failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verkregen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van www.lamourfou.be uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door www.lamourfou.be en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan www.lamourfou.be van tijd tot tijd haar Privacybeleid wijzigen, en naar eigen goeddunken van www.lamourfou.be. www.lamourfou.be moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een website-account op www.lamourfou.be hebt, ontvangt u mogelijk ook een melding over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.